صفحه اصلی > شرکتهای تابعه > مدیریتی > شرکت کارتن ایران 

سرمایه ثبت شده:

121.5 ميليارد ريال

میزان سهام هلدینگ:

33.26%

تاریخ تاسیس:

1338/4/1

تاریخ بهره برداری:

1342/5/20

نوع فعالیت:

توليد مقوا و كارتن

آدرس دفتر:

جاده قدیم کرج - نبش الغدیر

آدرس کارخانه:

جاده قدیم کرج - نبش الغدیر

تلفن دفتر:

66627211-66627099

تلفن کارخانه:

66627211-66627099

آدرس وب:

دورنویس دفتر:

66628898

دورنویس کارخانه:

66628898

 

Copyright © 2015 - Tosee Tamin Co. All rights reserved