صفحه اصلی > درباره هلدینگ > اعضای هلدینگ > مدیران 

مدیران

 

  • قباد کوشکی ........................ مدیر مالی

 

  • مجید آتشگر ........................ مدیر حسابرسی داخلی

 

  • مهندس حسین ابویی ................... سرپرست نظارت بر امور بازرگانی

 

  • عبدالله کلانتر ........................ سرپرست روابط عمومی و کارشناس ارشد بازرگانی

 

  • دکتر اسفندیاری ........................ مدیر استراتژیک

 

  • محمدرضا خوشگویان ........................ مشاور مدیرعامل و مدیر حراست
Copyright © 2015 - Tosee Tamin Co. All rights reserved