صفحه اصلی > درباره هلدینگ > اعضای هلدینگ > مدیران 

مدیران

 

  • قباد کوشکی ........................ مدیر امور مالی و اداری

 

  • مجید آتشگر .................. مدیر حسابرسی داخلی

 

  • مهندس محمدحسن ابویی ................... مدیر امور بازرگانی

 

  • دکتر علی اسفندیاری ........................ مدیر استراتژیک

 

 

  • محمدرضا خوش گویان ........................ مدیر حراست

Copyright © 2015 - Tosee Tamin Co. All rights reserved