صفحه اصلی > درباره هلدینگ > اعضای هلدینگ > کارشناسان 

کارشناسان

 

  • مهندس بهزاد کلهر ........................ کارشناس مالی

 

  • مهندس حسین اسماعیلی ................... کارشناس بودجه و گزارشات

Copyright © 2015 - Tosee Tamin Co. All rights reserved